Grafički dizajn

Grafički dizajn, logotip i znak vaše firme uveliko određuje izgled web stranice stoga im je u izradi potrebno posvetiti pažnju. Preko logotipa i znaka firme stvara se imidž firme, pa dosljednost u vizualnom identitetu asocira i na dosljednost u poslovanju.

Znak i logotip aplicira se i na cijeli niz štampanih medija. Preko posjetnica, memoranduma, poslovnih mapa do letaka, brošura, kataloga i plakata.

Za Vas izrađujemo logotipe . Dizajniramo i izrađujemo pripremu za posjetnice, memorandume, brošure, kataloge, plakate, sasmostojeće reklame i drugo.Izrađujemo naljepnice za ambalaže Vaših proizvoda.